Görme Engelliler

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı

ALANIN TANIMI 
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı, bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile özel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayan, alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet sunabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan ve kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ ALANININ AMACI
Öğrencilerimizi; 
•Yiyecek-içecek hizmetleri sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklerde yetiştirmek, 
•Mesleğinin gerektirdiği planlama,üretim,kalite kontrol ve pazarlama becerilerini kazandırmak. 
•Bireyin alanı ile ilgili becerilerini kullanarak üretim yapmasına ve bu yolla ailesine ,ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak. 
•Bireye mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerin yanında problem çözme ,yeniliklere uyum sağlama alanlarında kendilerini geliştirmek.

-YİH alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
•Yüksek öğretim kurumlarına devam etme hakkına sahiptirler.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 *    Aşçılık

*   Pastacılık

*   Servis elemanlığı(Garson)

*   Barmenlik/Barmaid

*   Hostluk/Hosteslik

Bu meslek elemanlarının dışında Sos Aşçısı, Sıcak Yemek Aşçısı, Soğuk Yemek Aşçısı, Kahvaltı Aşçısı Baklavacı, Börekçi, Pizzacı, Muhallebici, Yufkacı, Hamurkar Kasap, Barlar Şefi,Bar Kaptanı, Şarap Servis Elemanı, Tranşör, Kahveci Güzeli, Komi, Bulaşıkçı gibi meslekler bulunmaktadır. Host/Hosteslik meslek dalında da Uçak Hostesi, Yer Hizmetleri Hostesi, Tren Hostesi, Otobüs Hostesi, Fuar/Kongre Hostesi meslekleri yer almaktadır.Okulumuzun Yiyecek- içecek hizmet alanı, Mutfak Dal programlarında eğitim vermektedir. 

Okulumuzda taşımalı eğitim faliyetlerinden orta öğretim kurumlarına yemek pişirilip dağıtımı yapılmakta 12. sınıf öğrencilerimiz bu üretimde yer almaktadırlar ayrıca 3308 sayılı kanun hükmünde başka okulların yemekhanelerinde askari üçretin 3/1 oranında üçret ve ssigotalı çalışmaktadırlar. Yine okul bünyesinde yemekli toplatı, kutlama, davet organizasyonları yapılmakta öğrenciler bu hizmette aktif olarak  hem yiyecek üretimi aşçı hemde servis elemanı olarak görev yapmaktadırlar.Okul dışına yiyecek siparişleri yapmaktalar.Okulumuzda yiyecek içecek bölümü daha önceki yıllarda İŞ KUR  kapsamında aşçılık ve servis elemanlığı adında kursiyerlere belge kazandırmış bu kapsamdada iş sahibi olanlar olmuştur.Bunun dışında ilçe bünyesinde farklı faaliyetlerde görev almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME:


Meslekte ilerleme ve yükselme, çalışarak ve deneyimle gerçekleşebilmektedir, Kişisel gayret ve başarıyla şef garsonluğa kadar yükselebilir. 
Meslek liselerinin “Servis” bölümü ile “Servis Hizmetleri” bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm Animasyonu ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. 
Ayrıca ;

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ İLE SERVİS BÖLÜMÜ ile Anadolu Kız Meslek Liselerinin "YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ,SERVİS HİZMETLERİ" dalından mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ,Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği”, “Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O)” “Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği”, “Seyahat İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O)”, “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O)”, “Turizm İşletmeciliği ( Uygulamalı Bilimler Y.O.)”, “Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.)”, “Turizm ve Otelcilik (Yabancı Diller Y.O)”, “Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O)”, “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O)”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O)”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O)”, “Turizm ve Otelcilik (Bilgisayar ve Turizm Y.O)”, “Turizm ve Rehberlik (Uygulamalı Bilimler Y.O.)” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. 
Ayrıca Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlar meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Meslekte ilerleme ve yükselme, çalışarak ve deneyimle gerçekleşebilmektedir, Kişisel gayret ve başarıyla şef garsonluğa kadar yükselebilir, Bar, ziyafet, yiyecek-içecek servisi, cost (maliyet) kontrol konularında uzmanlaşma olabilir, Bir servis elemanı, yiyecek-içecek müdürlüğüne kadar yükselebilir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Servis elemanı olmak isteyenlerin: 
- Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bedence sağlam ve dayanıklı, 
- Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen, 
- Güler yüzlü, saygılı, 
- Başkalarını ikna edebilen, sabırlı, 
- Görgü ve protokol kurallarını bilen, 
- Dikkatli, temiz, titiz ve düzenli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Servis elemanları yiyecek ve içecek servisi yapılan mekanlarda görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve düzenli, zaman zaman gürültülü ve kalabalıktır. Servis elemanları çalışırken birinci derecede insanlarla ilişki halindedir. Çalışma zamanı genellikle vardiya usulü olup, kişi haftanın bir günü izinlidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde servis personelleri değişik kurum ve kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. Kendi bilgi ve becerileri yeterli olduğu sürece özellikle turizm sektörünün gelişmesine paralel olarak bu meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. Bu meslekte yetişmiş, nitelikli, yabancı dil bilen elemanların iş bulma sorunları hemen hemen hiç yoktur. Yiyecek içecek sunumunda, otomasyona gidilemediği için, garsonluk geçerliliğini korumakta ve bu meslekte eleman ihtiyacı her zaman olmaktadır. Ancak, iş bulma durumu mevsimlik değişim göstermektedir.

 

MUTFAK:

TANIM 
Mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

 ALANIN AMACI

Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusunda, meslek yeterlikleri kazanmış Aşçılık mesleğinin yeterliklerine sahip, nitelikli meslek elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aşçı olmak isteyenlerin; 
- Yiyecekle ilgili konulara ilgi duyan, yemek yapmaktan zevk alan,
- Bedence güçlü ve sağlıklı, 
- Tat ve koku alma duyumları gelişmiş, 
- Temiz, titiz, sorumlu, 
- Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip, 
- Eli çabuk, hızlı hareket edebilen kimseler olmaları gerekir. 
İstekli ve yetenekli olanlar mesleklerinde başarılı olup, ilerleme olanağı bulabilirler. Mutfağı yönetebilecek disiplin anlayışına sahip olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aşçılar mutfaklarda görev yaparlar. Çalışma ortamı sıcak ve nemlidir. İş başında aşçılık mesleğinin gerektirdiği özel kıyafeti giyerler. Aşçılar birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler. Zaman zaman işverenle, aşçıbaşı veya aşçı yamakları ile iletişim kurarlar. Çalışırken dikkatli davranmazlarsa yanma tehlikesiyle karşılaşabilirler. İş genellikle gündüz yapılır ama günlük yemek listesinin hazırlanması ve gerekli planlamanın yapılması gece çalışmayı gerektirebilir. Turizm bölgelerinde çalışanlar için mevsimlik çalışma söz konusu olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde aşçılar çok değişik kuruluş ve kurum mutfaklarında görev yapabilmektedirler. 
Okul mutfağı, hastane mutfakları, fabrika mutfağı, ordu mutfağı, işyeri mutfağı, yemek fabrikaları mutfağı, otel mutfağı, restoran mutfağı, gemi mutfağı, uçak mutfağı, tren mutfağı, otobüs mutfağında da mutfak personeli çalışabilmektedir. 
Kendi bilgi ve becerileri yeterli olduğu sürece bu meslekte işsizlik probleminin yaşanma ihtimali düşüktür. 
Çeşitli yollarla iş bulma imkanlarına sahiptirler. Kendi çabalarıyla kurum ve kuruluşlara ulaşarak, gazete, dergi vb. yayınlar aracılığıyla, meslektaşları yardımıyla, mesleki eğitim öğretim kurumları aracılığıyla ve Türkiye İş Kurumu yardımıyla iş bulma imkanlarına sahiptirler.

MESLEKTE İLERLEME

- Aşçılar çalıştıkları işyerinde özellikle turistik mutfaklarda, soğukçu, sıcakçı, pastacı, ızgaracı gibi alanlarda uzmanlaşabilir. 
- Meslek deneyimine bağlı olarak kişi çalıştığı yerde Aşçıbaşı olarak görev alabilir. 
- Ustalık eğitimine katılan kalfalar 3 yıl, eğitime katılmayanlar ise 5 yıl sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına girebilmektedirler. Ustalık belgesine sahip kişiler usta öğreticilik kurslarına katılarak “Usta Öğretici” unvanı alabilirler. 
- Meslek liselerinin “Aşçılık” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, bitirdikleri alan, kol ve bölümlerinin devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Meslek Liselerinin YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde,Turizm ve Otel İşletmeciliği,Turizm Ve Seyehat İşletmeciliği ,Aşçılık, Hazır Yemek V e Aşçılık ,Turizm Animasyonu ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler .Ayrıca üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği ,Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Lisans Programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

-Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri, Kız meslek liseleri ile Mesleki eğitim merkezleri ve meslek lisesi öğrencileri beceri eğitimi süresince asgari ücretin %30´undan az olmamak üzere ücret alırlar. 
-Kazanç, işletmenin büyüklüğüne, kişinin tecrübe ve niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. Asgari ücret ile asgari ücretin 3 katına kadar aylık ücret alınabilmektedir. Bu ücretler yükselebilmektedir. Aşçıbaşılıkta ise ücretler çok yüksek miktarlarda olabilmektedir. Yabancı dil bilen ve çok tecrübeli aşçılar çok yüksek rakamlarla büyük otellerde ve turizm bölgelerindeki tesislerde çalışabilmektedir.

 

BÖLÜMLERİMİZ İLE İLGİLİ ALANLAR

AŞÇILIK

BESİN / GIDA TEKNOLOJİSİ / EV YÖNETİMİ VE BESLENME ÖĞRETMENİ

DİYETİSYEN

GIDA MÜHENDİSİ

GIDA TEKNİKERİ

GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

PASTACI

SERVİS ELEMANI (GARSON)

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖğRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI MESLEK ELEMANI

SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ

TURİZM VE OTELCİLİK GRUBU ÖğRETMENı

TURıZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

AİLEBİLİMLERİ VE TÜKETİCİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ